Podpis kwalifikowany

Podpis kwalifikowany

Podpis kwalifikowany to rodzaj elektronicznego podpisu, który spełnia szczególne wymagania określone w przepisach Unii Europejskiej, a w szczególności w rozporządzeniu eIDAS (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania dla transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym). Podpis taki ma równoważną moc prawną do tradycyjnego podpisu pisemnego i jest szeroko akceptowany przy różnego rodzaju transakcjach elektronicznych, w tym w kontaktach z administracją publiczną. Podpis kwalifikowany zapewnia: autentyczność – pewność co do tożsamości osoby, która złożyła podpis; integralność – pewność, że dokument nie został zmieniony od momentu jego podpisania oraz niezaprzeczalność – podpisujący nie może zaprzeczyć faktowi podpisania dokumentu.

5/5

25 głosów

Powiązane hasła

Powiązane wpisy