Księga główna

Księga główna

Księga główna to centralny rejestr służący do sortowania i przechowywania wszystkich ważnych transakcji finansowych i operacji gospodarczych prowadzonych przez firmę lub organizację. W księdze główniej gromadzi się informacje o rachunkach i pozycjach księgowych firmy. Każda transakcja jest zapisywana na odpowiednich kontach księgowych, które odzwierciedlają różne rodzaje aktywów, pasywów, przychodów i kosztów.

5/5

14 głosów

Powiązane hasła

Powiązane wpisy