Amortyzacja

Amortyzacja

Amortyzacja to proces systematycznego rozkładu kosztu trwałego środka rzeczowego lub niematerialnego na określony z góry zaplanowany okres. W rachunkowości amortyzacja pozwala na rozłożenie kosztów związanych z nabytym aktywem na cały okres jego użytkowania, zgodnie z przewidywaną żywotnością ekonomiczną. Proces ten odzwierciedla naturalne zużycie środka trwałego lub spadek jego wartości w czasie i jest kluczowy dla dokładnego przedstawienia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w sprawozdaniach finansowych.

5/5

20 głosów

Powiązane hasła

Powiązane wpisy