Outsourcing

outsourcing

Outsourcing w kontekście księgowości oznacza zlecanie pewnych funkcji czy zadań, tradycyjnie realizowanych wewnątrz firmy, specjalistycznym podmiotom zewnętrznym. W księgowości stosuję się te rozwiązanie w odniesieniu do usług takich jak między innymi prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych czy wykonywanie rozliczeń podatkowych. Outsourcing księgowy pozwala firmom skoncentrować się na ich głównej działalności. Dzięki temu dając możliwość skorzystania z doświadczenia i specjalistycznej wiedzy ekspertów w dziedzinie rachunkowości. Wiele organizacji decyduje się na outsourcing ze względu na koszty, efektywność oraz dostęp do ekspertów specjalizujących się w danej dziedzinie.

5/5

14 głosów

Powiązane hasła

Powiązane wpisy