Krajowa Administracja Skarbowa

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to instytucja, która została utworzona 1 marca 2017 roku w wyniku połączenia trzech odrębnych struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej. Jej działalność reguuje ustawa o Krajowej Adinistracji Skarbowej. KAS jest odpowiedzialna za zbieranie podatków i opłat celnych, co jest kluczowe dla finansowania budżetu państwa. Organ ten prowadzi kontrole, aby zapewnić przestrzeganie przepisów podatkowych i celnych, co ma na celu zwalczanie oszustw podatkowych i przemytu. Działa w celu ochrony finansów publicznych przed oszustwami i nieprawidłowościami, które mogą mieć negatywny wpływ na budżet państwa. Chroni interesy Skarbu Państwa oraz obszaru celnego UE. Współpracuje z odpowiednimi organami w innych krajach w zakresie wymiany informacji i wspólnych działań przeciwko przestępczości podatkowej i celnej. KAS udziela też wsparcia podatnikom, pomagając im w wypełnianiu obowiązków podatkowych i celnych: realizuje to poprzez kontakt telefoniczny, bezpośredni oraz rozwijanie e-usług. Do zadań KAS należy również pobór opłat za przejazdy po płatnych odcinkach dróg w Polsce przy pomocy Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej, który jest oparty jest o pozycjonowanie satelitarne. Do szerokiego katalogu działań Krajowej Administracji Skarbowej należy wydawanie jednolitych indywidualnych interpretacji prawa podatkowego oraz wiążących informacji stawkowych.

5/5

22 głosy

Powiązane hasła

Powiązane wpisy