Dźwignia operacyjna

Dźwignia operacyjna

Dźwignia operacyjna odnosi się do stosunku stałych kosztów operacyjnych do zmiennych kosztów operacyjnych w strukturze kosztów przedsiębiorstwa. Jest to miara, która pokazuje, jak zmiany w poziomie sprzedaży wpływają na zysk operacyjny przedsiębiorstwa. Dźwignia operacyjna jest wskaźnikiem ryzyka operacyjnego i efektywności przedsiębiorstwa w generowaniu zysku z dostępnych zasobów. Gdy firma ma wysokie stałe koszty operacyjne w porównaniu do zmiennych kosztów, uważa się, że ma wysoką dźwignię operacyjną. Zrozumienie zasad działania dźwigni operacyjnej jest kluczowe dla zarządzania przedsiębiorstwem, ponieważ pozwala ocenić ryzyko związane ze zmianami w poziomie sprzedaży oraz strategię cenową i produkcyjną. Firmy z wysoką dźwignią operacyjną mogą doświadczać większych wahań w zyskach w przypadku zmian na rynku, co wymaga dokładniejszego planowania i zarządzania ryzykiem.

5/5

22 głosów

Powiązane hasła

Powiązane wpisy