Leasing

Leasing

Leasing to umowa finansowa, w której leasingodawca (strona finansująca) nabywa wybrany środek trwały (np. pojazd, maszynę, nieruchomość) i przekazuje go leasingobiorcy (stronie korzystającej) na wyłączne użytkowanie przez określony czas w zamian za regularne opłaty. Istnieją różne formy leasingu, do których należy leasing operacyjny, finansowy i zwrotny. Różnią się one m.in. warunkami zakupu przedmiotu na koniec okresu leasingu i zasadami amortyzacji.

5/5

14 głosów

Powiązane hasła

Powiązane wpisy