Kod PKD

Kod PKD

Kod PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) to element systemu kodów, który został stworzony w celu klasyfikacji rodzajów działalności gospodarczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa i inne jednostki organizacyjne w Polsce. Kody PKD są odpowiednikami międzynarodowego systemu klasyfikacji NACE. System współpracuje z innymi systemami klasyfikacji na poziomie Unii Europejskiej. Każda firma czy przedsiębiorca rejestrujący działalność gospodarczą w Polsce musi przypisać swojemu przedsiębiorstwu odpowiedni kod PKD, który odpowiada głównemu profilowi jego działalności. PKD jest zorganizowana w sposób hierarchiczny – od ogólnych kategorii po bardziej szczegółowe podkategorie, co pozwala na precyzyjne określenie charakteru prowadzonej działalności. Kody PKD są wykorzystywane w różnych celach administracyjnych i statystycznych, w tym do analiz gospodarczych, planowania rozwoju regionalnego, czy monitorowania rynku pracy. Ponadto, są one używane w procesie licencjonowania niektórych rodzajów działalności oraz w systemach kontroli i nadzoru państwowego.

5/5

14 głosów

Powiązane hasła

JPK

Powiązane wpisy