Kapitał obrotowy

Kapitał obrotowy

Kapitał obrotowy to wskaźnik finansowy przedstawiający różnicę pomiędzy bieżącymi aktywami a bieżącymi zobowiązaniami przedsiębiorstwa. Jest to miara zdolności firmy do pokrycia swoich krótkoterminowych zobowiązań za pomocą krótkoterminowych aktywów. W praktyce oznacza to, że kapitał obrotowy pomaga ocenić płynność finansową firmy, czyli jej zdolność do szybkiego przekształcania aktywów w gotówkę, aby sprostać bieżącym zobowiązaniom. Kapitał obrotowy jest kluczowym wskaźnikiem dla oceny kondycji finansowej firmy. Dodatni kapitał obrotowy, czyli sytuacja, w której wartość bieżących aktywów przewyższa wartość bieżących zobowiązań, wskazuje na to, że firma ma wystarczające środki, aby pokryć swoje krótkoterminowe zobowiązania i nadal prowadzić działalność operacyjną.

5/5

18 głosów

Powiązane hasła

Powiązane wpisy