Inwentarz

Inwentarz

Inwentarz odnosi się do szczegółowego spisu z natury oraz wartościowania aktywów oraz pasywów przedsiębiorstwa w określonym momencie, zwykle na dzień bilansowy. Proces ten jest częścią procedury inwentaryzacyjnej, która obejmuje fizyczne policzenie, ważenie, mierzenie oraz weryfikację jakościową i wartościową składników majątku oraz źródeł jego finansowania.

5/5

20 głosów

Powiązane hasła

Powiązane wpisy