Zasada podwójnego zapisu

Zasada podwójnego zapisu

Zasada podwójnego zapisu to fundamentalna zasada w księgowości. W jej myśl każda operacja gospodarcza musi być rejestrowana na dwóch przeciwnych stronach księgi rachunkowej. Oznacza to, że każda transakcja musi mieć jednocześnie zapis debetowy (wpis na lewo) i kredytowy (wpis na prawo) o takiej samej wartości. Zasada ta ma na celu zachowanie równowagi w księgach rachunkowych i zapewnienie dokładności rejestracji finansowej. Dzięki temu podejściu możliwe jest śledzenie przepływu środków finansowych oraz kontrolowanie bilansu między aktywami i pasywami firmy.

5/5

16 głosów

Powiązane hasła

Powiązane wpisy