Biuro księgowe radzi – kiedy warto zawiesić działalność?

Biuro księgowe

Zawieszenie działalności gospodarczej to procedura, którą mogą wykorzystać przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników lub zatrudniający w danym czasie wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim. Podpowiadamy, kiedy warto zawiesić działalność gospodarczą, z czym się to wiąże i w jakim zakresie może pomóc biuro księgowe.

Zawieszenie działalności gospodarczej – ważne aspekty

Warto wiedzieć, że:

  • Działalność gospodarczą można zawiesić i wznowić dowolną liczbę razy.
  • Minimalny okres zawieszenia działalności wynosi 30 dni.
  • Przedsiębiorca zgłoszony do KRS może zawiesić działalność gospodarczą na maksymalnie 24 miesiące. Pozostali przedsiębiorcy – bez limitu czasowego.
  • Działalność gospodarczą można zawiesić na czas nieokreślony lub określony. W drugim przypadku we wniosku o zawieszenie wskazuje się od razu datę, z którą działalność automatycznie ma zostać wznowiona.
  • Zawieszenie działalności gospodarczej jest procedurą bezpłatną.

Kiedy warto zawiesić działalność gospodarczą?

Jeśli prowadzisz działalność, która generuje zyski głównie w określonych porach roku (np. turystyka letnia, sprzedaż choinek), zawieszenie działalności poza sezonem może pozwolić na znaczne obniżenie kosztów operacyjnych. Zdarzają się również sytuacje, kiedy przez nagłe zdarzenia życiowe nie jesteś w stanie skutecznie zarządzać firmą. Zawieszenie działalności pozwoli na skupienie się na pilnych sprawach osobistych bez konieczności stałej rezygnacji z prowadzenia biznesu. Zawieszenie może być również strategicznym ruchem, pozwalającym na restrukturyzację, analizę efektywności operacji czy opracowanie nowej strategii marketingowej bez presji bieżącej działalności.

Korzyści zawieszenia działalności

Plusy z zawieszenia działalności to przede wszystkim:

  • obniżenie kosztów: zawieszając działalność, możesz uniknąć niektórych bieżących kosztów prowadzenia działalności. W trakcie zawieszenia działalności nie opłaca się składek ZUS. UWAGA! Należy pamiętać, że w tym czasie nie podlega się ubezpieczeniom w ZUS! 
  • zachowanie ciągłości firmy: zawieszenie pozwala na utrzymanie formalnego statusu firmy, co ułatwia jej szybkie wznowienie, gdy tylko będzie to możliwe lub potrzebne.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności gospodarczej wymaga zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wypełnić należy wniosek CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Zgłoszenia można dokonać elektronicznie lub w urzędzie miasta (gminy). Wniosek można złożyć w urzędzie osobiście lub za pośrednictwem wysyłki pocztowej.

Zawieszenie działalności gospodarczej a biuro księgowe

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej nie uiszcza się zaliczek na podatek dochodowy. Nie trzeba składać deklaracji za okresy rozliczeniowe, które obejmuje okres zawieszenia. Obowiązki księgowe w ramach zawieszonej działalności zależne są od formy prowadzenia księgowości. Szczegółowe informacje na ten temat może przekazać przedsiębiorcy biuro księgowe. Można też odnaleźć je na rządowych stronach informacyjnych.

Zawieszenie działalności gospodarczej pozwala na zminimalizowanie strat w trudnych okresach i daje czas na zaplanowanie działań bez zbędnych obciążeń. Każda decyzja o zawieszeniu powinna być poprzedzona dokładną analizą. Aspekty formalne i prawne warto zaś skonsultować z biurem księgowym. Skontaktuj się z AMG Biuro Rachunkowe aby uzyskać więcej informacji na temat ewentualnego zawieszenia działalności.

5/5

17 ocen

Powiązane hasła

Powiązane wpisy