Pasywa

Pasywa

Pasywa odzwierciedlają źródła finansowania jednostki (np. firmy): określają, skąd pochodzą środki, które jednostka wykorzystała do zakupu swoich aktywów. Mogą być zobowiązaniami, które jednostka musi spłacić, lub kapitałem własnym, reprezentującym inwestycje właścicieli. Pasywa są klasyfikowane w bilansie jako krótko- lub długoterminowe w zależności od tego, kiedy jednostka musi je uregulować. Krótkoterminowe pasywa (zobowiązania krótkoterminowe) są spłacane w ciągu roku, a długoterminowe pasywa mają termin spłaty dłuższy niż rok.

5/5

25 głosów

Powiązane hasła

Powiązane wpisy