Bilans finansowy

Bilans

Bilans finansowy przedstawia finansową sytuację firmy lub osoby prywatnej w danym momencie. Bilans składa się z dwóch głównych części. Pierwsza z nich to aktywa, która uwzględnia np. środki trwałe, należności. Drugą częścią bilansu są pasywa, czyli kapitał własny oraz zobowiązania. Bilans pokazuje, ile wartości przynależą do firmy (aktywa) oraz jakie mają zobowiązania (pasywa) wobec innych podmiotów.

5/5

14 głosów

Powiązane hasła

Powiązane wpisy