Brutto

Brutto

Brutto to kwota pieniędzy lub wartość finansowa przed odliczeniem jakichkolwiek kosztów, opłat lub podatków. Jest to kwota „bruta” lub całkowita wartość bez żadnych potrąceń. Przykładem jest wynagrodzenie brutto, które jest określane jako kwota, którą pracodawca obiecał w umowie, zanim zostaną odjęte podatki i inne potrącenia. Od wynagrodzenia brutto odlicza się m.in. podatki dochodowe, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne czy koszty przeznaczone na cele pracownicze.

5/5

14 głosów

Powiązane hasła

Powiązane wpisy