Grupa kapitałowa

Grupa kapitałowa

Grupa kapitałowa, znana również jako grupa spółek lub holding, to zbiór przedsiębiorstw powiązanych ze sobą poprzez udziały kapitałowe, gdzie jedna spółka dominująca (matka) posiada bezpośredni lub pośredni wpływ na pozostałe spółki zależne. Powiązania te pozwalają spółce matce na kontrolę decyzji biznesowych i zarządczych spółek zależnych, co może obejmować aspekty finansowe, operacyjne, strategiczne oraz politykę personalną. Grupa kapitałowa może prowadzić zintegrowaną politykę w zakresie finansów, inwestycji, marketingu i produkcji, co przyczynia się do optymalizacji kosztów i zwiększenia efektywności operacyjnej. Grupy kapitałowe podlegają szczególnym regulacjom prawnym, w tym obowiązkowi konsolidacji sprawozdań finansowych oraz dodatkowym wymogom nadzoru korporacyjnego.

5/5

17 głosów

Powiązane hasła

Powiązane wpisy