Cesja wierzytelności

cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności jest to prawnie uregulowana czynność, w ramach której wierzyciel przenosi na inną osobę swoją wierzytelność względem dłużnika. Oznacza to, że cesjonariusz staje się nowym wierzycielem i przejmuje wszelkie prawa związane z daną wierzytelnością. Cesja może być dokonana na różnych podstawach, np. na mocy umowy sprzedaży wierzytelności, darowizny czy też w ramach zabezpieczenia. W kontekście księgowym cesja wierzytelności prowadzi do konieczności dokonania odpowiednich księgowań, odzwierciedlających zmianę podmiotu uprawnionego do danej sumy pieniężnej.

5/5

14 głosów

Powiązane hasła

Powiązane wpisy